Прасета

Един от най-консумираните типове месо в световен мащаб е свинското. От огромно значение са всеки свиневъд е правилното отлгеждане и развитие на прасетата, с оглед добива на по-голям обем и по-висококачествено трупно месо.

Бирената мая на ABM Production има следните ползи за прасетата:

  • Благоприятства храносмилането
  • Спомага по-бързото наддаване и растеж
  • Подобрява плодовитостта
  • Редуцира загубите при развъждане
  • Засилва плътността на клетките, което води до по-качествено трупно месо

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart