Домашни птици

Домашните птици се отглеждат предимно за месо и яйца. Дори и до голяма степен неопасни за хората, повечето заболявания при домашните птици се дължат най-вече на начина на отглеждане и хранене, именно затова хранителните добавки за от огромно значение за всеки птицевъд.

Бирената мая на ABM Production действа благоприятно на домашните птици в следните насоки:

  • Подсилва имунната система
  • Засилва плътността на клетките
  • Увеличава годността за разплод и плодовитостта
  • Повишава плътността и здравината на човката
  • Подсилва качеството на яйцата и здравината на черупката

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart